Tartu Planeerimiskonverents 2021/2022: sessioon 2b

Video by: Videal 24.03.2022 935 views Realia et naturalia Ecology and Geography


Sessioon 2b: Planeeringute menetluse GIS-tööriistad

Tänases maailmas on teadmistepõhised otsused ja pikaajalisemate strateegiliste valikute langetamine üha kriitilisema tähtsusega. Sellest tulenevalt on ka GIS-tehnoloogia roll erinevates organisatsioonides aina aktuaalsem, et parendada info digitaliseerimise, kättesaadavuse ja geoandmebaasidesse migreerimise protsesse. Oluline on ka lihtsa koostöövalmiduse tekitamine kodanikega/partneritega/otsustajatega läbi GIS-põhiste teenuste, kaardirakenduste ja juhtimislaudade, mis on lihtsasti kasutatavad mis tahes ajahetkel ja seadmega (lauaarvuti, tahvelarvuti, sülearvuti, nutitelelefon jt). Kodanike ja erinevate huvigruppide ootused riigi- ja omavalitsuste poolt pakutavate avalike teenuste osas on samuti hüppeliselt laiendanud GIS-rakenduste kasutusala, mis omakorda on hõlbustanud otsuste ja nendega seotud protsesside avalikustamist ning selgemat ja ühtsemat mõtestamist. 
 
Mitmete valdkondade vaatevinklist on aktuaalseteks märksõnadeks kiire infovahetus ja koostöö elanikega, kodanikuühendustega ning riigi- ja erasektoris tegutsevate partnerite vahel, kus oluline roll on kaasamisel. Sellest lähtuvalt saame ajas välja tuua üha rohkem edulugusid asutustest, kus GIS-tehnoloogia on nii spetsialistide kui ka juhtide tasandil muutnud sisemisi protsesse, töökorraldust ja koostööd partneritega innovaatilisemaks, läbipaistvamaks ja avatumaks. Vastav sessioon keskendubki mõningatele neist. 

Esinejad: Tiiu Kelviste, Raivo Laidma, Anni Konsap, Ranel Suurna


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/