Hiljuti lisatud

Seminar „Eesti keel ja rahvusvahelistumine“
Arengukava 2020-2025 

Tartu Ülikooli uue, aastani 2025 kehtiva arengukava koostamine algas 2018. aasta sügisel.
Praeguseks hetkeks on arengukava komisjon kohtunud kolm korda ja sõnastanud kohtumiste tulemusel arengukava koostamise põhimõtted ja strateegiliste valikute põhimõtted.
21.01.2019 149 vaatamist Ülikoolist veel Kroonika

University of Tartu - Visit us

Did you know that the University of Tartu owns over 100 buildings in Tartu, has its own museums and botanical gardens? Take a look at our facilities and come and visit us!
18.01.2019 128 vaatamist Ülikoolist veel Varia

Eno Tõnisson - Programmeerimise MOOCidest gümnaasiumi valikkursusteni (venia legendi)

Oleme viis aastat korraldanud programmeerimise vaba juurdepääsuga e-kursusi (MOOC) ja neil on osalenud tuhandeid inimesi. Osalenute hulgas on olnud küll sadu õpilasi, aga üldises plaanis ei ole neid väga palju olnud. 2017. aastal korraldasime MOOCi "Programmeerimise alused" kaks korda spetsiaalselt õpilastele. Ettekandes tutvustataksegi seda kogemust. Samuti tulevad vaatluse alla gümnaasiumi informaatika valikkursused "Programmeerimine" ja "Tarkvaraarendus", mis on osa viiest valikkursusest, mida hetkel välja töötatakse.  Tuuakse välja valikkursuste "Programmeerimine" ja "Tarkvaraarendus" sarnasused ja erinevused võrreldes e-kursustega "Programmeerimise alused" ja "Programmeerimise alused II". 
18.01.2019 46 vaatamist Arvutiteadus