Hiljuti lisatud

prof Osamu Shimmi inauguratsiooniloeng
„Raku dünaamika ja signaaliülekanne koe arengus äädikakärbse Drosophila melanogaster näitel“.

Looma arenemisel embrüost täiskasvanud isendiks toimuvad kudede struktuuris dünaamilised muutused. Varasemad kudede morfogeneesi molekulaarsete mehhanismide uuringud on näidanud, et seda vahendab piiratud hulk konserveerunud signaalvalke. Kuigi arusaam kudede morfogeneesist üha paraneb, napib endiselt teadmisi sellest, kuidas mõjutab dünaamiline koestruktuur signaaliülekannet. Samal ajal viitab tüvirakkude võime areneda hulkrakseteks koestruktuurideks rakkudevahelise lokaalse interaktsiooni tähtsusele kudede kujunemisel. See viib hüpoteesini, et kudede arengus määravad rakkude suuruse, kuju ja tüübid just rakusisesed signaalid. Professor Osamu Shimmi tutvustab loengul meetodeid, mille abil sellele küsimusele läheneda. Ta räägib hiljutistest avastustest rakustruktuuri dünaamiliste muutuste mõju kohta koeehitusele 3D-keskkonnas. Samuti käsitleb ta seda, missuguseid uusi teadmisi on äädikakärbse Drosophila melanogaster uurimine andnud nii inimese arengu kui ka haiguste kohta.
Osamu Shimmi on Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi arengubioloogia professor. Ta on kaitsnud doktorikraadi biokeemia alal Jaapanis Tsukuba Ülikoolis ja töötanud järeldoktorantuuris USA-s Howard Hughesi Meditsiiniinstituudis, Minnesota Ülikoolis. Alates 2005. aastast on ta juhtinud Helsingi Ülikooli biotehnoloogia instituudi arengubioloogia töörühma ning alates 2014. aastast on olnud Soome Akadeemia eksperimentaalse ja arvutusliku arengubioloogia tippkeskuse liige. Oma teadustöös keskendub ta äädikakärbse Drosophila melanogaster kudede morfogeneesile ja signaaliülekandele. Osamu Shimmi on uurinud äädikakärbse embrüotel molekulaarseid mehhanisme, mis on aluseks morfogeeni BMP gradiendi kujunemisele (Cell 2005), ning samuti kudede kuju ja dünaamilist signaaliülekannet ühendavaid mehhanisme (PNAS 2019).
17.10.2019 208 vaatamist Realia et naturalia Bioloogia Arvutiteadus

Kohtumine humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaanikandidaatidega

„Valitavad dekaanid saavad oma valdkondades ellu viia ülikooli uue arengukava eesmärke, millega tagatakse rahvusülikooli kiire areng tema järgmise aastasaja alguses,“ ütles Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär Andres Soosaar.
 
17.10.2019 103 vaatamist Humaniora Dekaanide valimised

Kärt Summatavet
"Esivanemate haual – kahekõne kuu ja päikese rahvaga, kes vikerkaare taevast maha toob ja enda ümber ehteks mässib..."

2019/2020 vabade kunstide professor on kunstidoktor, ehtekunstik ja graafik Kärt Summataveti loengusari
"Inspiratsiooniallikad ja mälumaastikud I: traditsioon, inspiratsioon, innovatsioon"

HVVK.14.114

Kärt Summatavet oma kursustest: Kärt Summatavet. Foto autor Tairo Lutter "Sügissemestril käsitletakse avalikes loengutes ja seminaridel kujutlusvõime ja arhailise maailmapildi teemasid, et leida inspiratsiooni innovaatilistele ideedele, kuidas oma pärimust globaalses kontekstis interpreteerida: kuidas tõlkida visuaalset emakeelt ja tõlgendada mustrites ja rütmides peituvaid salakoode. Virtuaalreaalsuses elava kaasaegse inimese elu on kiire ega võimalda süveneda elu alustõdede ja väärtuste maastikesse, kus peitub vastuseid küsimusele, kuidas disainida õnne. Põhjarahva uskumused, unistused, kogemused, oskused ja elamused avavad teemat, kuidas süveneda vaimse elukogemuse süvakihtidesse. Kuidas kujutada, mõtestada, kinnistada loometöö kaudu väärtuslikke teadmisi ja oskusi, mida tasub põlvest põlve edasi anda. Fookuses on virtuaalreaalsus, ettevõtlikkus ja innovatsioon: kuidas loovust äratada ja mineviku nutikaid lahendusi interpreteerida tulevikuinimese heaolu ja õnne teenistuses. Kevadsemestril toimub uute ja ootamatute ideede eksperimentaalne loomine ja katsetamine. Innovatsioon võib sündida ootamatult ka traditsioonist ja vanadest oskustest. Seetõttu tasub kuulata loenguid ja osaleda seminaridel, et omaenda kultuurist tekiks uusi ideid, millele virtuaalreaalsuses pole varem mõelnud."
Kärt Summatavet on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias metallikunsti eriala ja kaitsnud kunstidoktori väitekirja Kristjan Jaagu stipendiaadina Helsingis Aalto Ülikooli disainiosakonnas. Ta on Aalto Ülikooli doktor, loovuse ja loomemajanduse valdkonna ekspert, õppejõud, teadur, leiutaja ning ettevõtja. Ta on loonud rahvusvaheliselt edukaid tootearenduse projekte ülikoolidele, aga ka töötutele ja lisavajadustega inimestele üle Eesti. 
16.10.2019 125 vaatamist Vabade kunstide professuur