Hiljuti lisatud

Doktoritöö kaitsmine
Pirko Jalakas
„Unravelling signalling pathways contributing to stomatal conductance and responsiveness“

Supervisors: Senior Research Fellow, PhD Mikael Johan Brosché Senior Research Fellow, PhD Ebe Merilo Opponent: PhD Caspar Chater, UNAM/University of Sheffield
16.08.2019 67 vaatamist

Arvamusfestival 2019: Kas pakirobotit tohib jalaga lüüa?

Arutelu: Kas pakirobotit tohib jalaga lüüa?

9. augustil kell 12.00–13.30 Tehnoloogiaalal

Tehisintellekt on juba praegu inimeste igapäevaelu osa, isegi kui me seda tihti ei märka. See on aga toonud kaasa mitmed juriidilised ja eetilised küsimused, mis vajavad tähelepanu juba täna. Milliseid muutusi vajab õigusruum tehisintellekti kasutamiseks? Kas tehisintellekt tohib ise otsuseid vastu võtta? Mida hakkavad tegema inimesed, kui lihttööd automatiseeritud saavad? Kes vastutab tehisintellekti otsuste ehk algoritmide eest? Milline peaks olema eetiline ja õiguslik raamistik, et tagada, et tehisintellekti ei kuritarvitataks? Kas tehisintellekti kasutamiseks peab üldse teistmoodi või erineva õiguslikuraamistiku looma, kui see on meie igapäeva elu osa?

Osalejad: Prof. Margit Sutrop, prof Mart Noorma, JM õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand, Madis Vasser (TI psühholoog)
Arutelu juht: Mats Volberg (Tartu Ülikooli praktilise filosoofia teadur)
Korraldavad: Eesti Interneti SA, Tartu Ülikooli eetikakeskus, Justiitsministeerium

09.08.2019 30 vaatamist Filosoofia ja semiootika

Arvamusfestival 2019: Kuidas kohaneda Kontori-Cupidoga?

Arutelu: Kuidas kohaneda Kontori-Cupidoga?

9. augustil kell 16.00–17.30 Väärtuste alal

Peaaegu iga teine eestlane on kontoriromansiga kokku puutunud. Paratamatult on suhted kerged tekkima keskkonnas, kus inimesed veedavad palju aega koos ning on ka sarnase taustaga. Niisugune töö- ja eraelu sfääride kokkulangemine on tõstatanud küsimuse, kuidas selle fenomeniga tegeleda? Arutelul selgitame, mis on kontoriromanss ning, veelgi enam, mida see ei ole. Kes ja kuidas peaks selle fenomeniga tegelema? Mis juhtub, kui suhe hapuks läheb, ning romansist on ühtäkki saanud ahistamissüüdistus?

Osalejad: Kärt Kinnas (Eesti Personalijuhtimise Ühingu tegevjuht), Aive Pevkur (kutse-eetika spetsialist) ja Maret Maripuu (Tööinspektsiooni peadirektor)
Arutelu juht: Õnne Allaje (TÜ eetikakeskus)

09.08.2019 34 vaatamist Filosoofia ja semiootika