Hiljuti lisatud

Prof. Robert Alexy avalik loeng
“Constitutional Rights, Proportionality, and Argumentation“ (Põhiõigused, proportsionaalsus ja argumentatsioon).

Robert Alexy on õppinud õigusteadust Göttingeni ülikoolis. 1984. aastal habiliteerus ta Göttingeni Teaduste Akadeemia juures, alates aastast 1986 töötab Kieli ülikoolis. Aastatel 1994–1998 oli professor Alexy Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Saksa sektsiooni president. Alates 2002. aastast on ta Göttingeni Teaduste Akadeemia korraline liige. Ta on ka valitud arvukate Ladina-Ameerika (Brasiilia, Peruu, Argentina) ja Euroopa ülikoolide (sh Praha Karli, Coimbra, Antwerpeni ja Alicante) audoktoriks.
10.12.2019 92 vaatamist Õigusteadus

Teadusfoorum "TeadusEST 2019"

Teadusfoorum TeadusEST on teadlastele suunatud iga-aastane info- ja arva­mus­vahetusüritus, kus teadlased saaks ülevaate olulisematest arengutest Eesti teadus­(korraldus)maastikul ning arutada päevakajaliste küsimuste üle. 2016. aastal toimus esimene teadlastele suunatud foorum „TeadusEST 2016“, mille teemaks oli teaduse rahastamine. 2017. aastal oli teadusfoorumi teemaks teaduse ühiskondliku mõju selgitamine avalikku­sele ning 2018. aastal teaduse kvaliteedi hindamine. Osalejate tagasisidet ning aktuaalseid rahvusvahe­lisi ja Eesti-siseseid arenguid arvestades on teadusfoorumi “TeadusEST 2019” teema teaduseetika ja teaduse rahastamine.
10.12.2019 410 vaatamist

Konverents "Harjutades kujuneb iseloom"

Milliste väärtushoiakute ja käitumisega inimesi tahame kasvatada? Inglise filosoof Bertrand Russell on öelnud, et "see, millist haridust me tahame anda oma lastele, sõltub sellest, milliseid iseloomuomadusi peame ideaalseks". Vooruseetika kohaselt on oluline, et inimene teeks õiget asja, aga ka see, et tal oleksid õigesti toimimiseks vajalikud hoiakud, motivatsioon ja tundemaailm. Kogu kooli keskkond on väärtusruum, milles iseloom kujuneb - õpilast mõjutavad koolis valitsevad suhted; viis, kuidas koolipere liikmed üksteist kohtlevad; õpilaste eneseteostuse võimalused; õppekava ja tunnis käsitletavad teemad; õpetamisstrateegiad; viis, kuidas hinnatakse õpilaste edasijõudmist; kooli traditsioonid ja ühised tegevused.
09.12.2019 142 vaatamist