Hiljuti lisatud

prof Janika Pälli inauguratsiooniloeng
„Sõna jõud: Vana-Kreeka ja Rooma poeetikast, retoorikast ja teadustest meie elus“.

Vana-Kreeka ja Rooma kultuur on andnud meile tehnika, loodus- ja matemaatikateaduste, meditsiini ja õigusteaduse alused, eelkõige aga loonud kultuuri, mille tavade järgi elame, mõtleme ja kõneleme, kasutades kõiges sõna jõudu.
Platoni ja Aristotelese konkurendid sofistid õpetasid, et iga argumenti võib ümber pöörata, „et hea on üks ja halb midagi muud, teised aga, et üks ja seesama ning ühtedele hea, teistele halb, ja samale inimeselegi ükskord hea, teinekord halb [---] haigus haigetele halb, arstidele hea. Ja surm on surijaile halb, aga hauakivide ja kääbaste valmistajaile hea. Ja maaharimine, mis toob ilusaid vilju, on talupoegadele hea, kaupmeestele aga halb“.
18.09.2018 132 vaatamist Humaniora Keeleteadus Usuteadus

Käi tööl, aga kuulu ülikooli! 

Majandusteaduskond kutsub kaugkoolituse sügissemestrile 2018
17.09.2018 61 vaatamist