Hiljuti lisatud

University of Tartu - Visit us

Did you know that the University of Tartu owns over 100 buildings in Tartu, has its own museums and botanical gardens? Take a look at our facilities and come and visit us!
18.01.2019 89 vaatamist Ülikoolist veel Varia

Eno Tõnisson - Programmeerimise MOOCidest gümnaasiumi valikkursusteni (venia legendi)

Oleme viis aastat korraldanud programmeerimise vaba juurdepääsuga e-kursusi (MOOC) ja neil on osalenud tuhandeid inimesi. Osalenute hulgas on olnud küll sadu õpilasi, aga üldises plaanis ei ole neid väga palju olnud. 2017. aastal korraldasime MOOCi "Programmeerimise alused" kaks korda spetsiaalselt õpilastele. Ettekandes tutvustataksegi seda kogemust. Samuti tulevad vaatluse alla gümnaasiumi informaatika valikkursused "Programmeerimine" ja "Tarkvaraarendus", mis on osa viiest valikkursusest, mida hetkel välja töötatakse.  Tuuakse välja valikkursuste "Programmeerimine" ja "Tarkvaraarendus" sarnasused ja erinevused võrreldes e-kursustega "Programmeerimise alused" ja "Programmeerimise alused II". 
18.01.2019 13 vaatamist Arvutiteadus

Marina Lepp - Programmeerimise MOOCid: lugu (venia legendi)

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut on eestikeelseid programmeerimise MOOCe ehk vaba juurdepääsuga e-kursusi korraldanud alates 2014. aastast. Programmeerimisteadmisteta osalejatele mõeldud kursus „Programmeerimisest maalähedaselt“ oli ülikooli esimene eestikeelne MOOC. Sissejuhatavale kursusele järgnesid „Programmeerimise alused“ ja „Programmeerimise alused II“. Viie aasta jooksul on MOOCidel osalenud rohkem kui 15 000 inimest ja huvi on endiselt suur. Ettekandes tutvustatakse tegevusuuringut MOOCide väljatöötamise kohta, MOOCide materjali täiendamist erinevate toetamismehhanismidega (nt murelahendajate lisamist), MOOCide automatiseerimise (või masinlikuks muutmise) võimalust. Samuti esitletakse ettekandes MOOCide osalejate taustauuringu tulemusi.
18.01.2019 12 vaatamist Arvutiteadus