Latest videos

Programmide/algoritmide korrektsuse tõestamisest

Jüri Kiho kõneleb 1. aasta tudengitele programmide/algoritmide korrektsuse tõestamisest.

Matemaatika bakalaureuseõppe esmakursuslastele

Eno Tõnisson kõneleb 1. aasta tudengitele massõppest programmeerimise õpetamise näitel ning matemaatika ja programmeerimise seostest.

Minevikuminutid Ajalooringis: Esimesed liiklusreeglid Liivimaal

20. sajandi algus tõi kaasa transpordivahendite kiire arengu. 1915. aastal vahetas elektriraudtee välja hoburaudtee, enne Esimese maailmasõja puhkemist avati Tallinnas omnibussiliin ja üha enam hakkas tänavatel nägema sõiduautosid.

 

19.09.2018 68 views Humaniora History and Archeology