Latest videos

prof Janika Pälli inauguratsiooniloeng
„Sõna jõud: Vana-Kreeka ja Rooma poeetikast, retoorikast ja teadustest meie elus“.

Vana-Kreeka ja Rooma kultuur on andnud meile tehnika, loodus- ja matemaatikateaduste, meditsiini ja õigusteaduse alused, eelkõige aga loonud kultuuri, mille tavade järgi elame, mõtleme ja kõneleme, kasutades kõiges sõna jõudu.
Platoni ja Aristotelese konkurendid sofistid õpetasid, et iga argumenti võib ümber pöörata, „et hea on üks ja halb midagi muud, teised aga, et üks ja seesama ning ühtedele hea, teistele halb, ja samale inimeselegi ükskord hea, teinekord halb [---] haigus haigetele halb, arstidele hea. Ja surm on surijaile halb, aga hauakivide ja kääbaste valmistajaile hea. Ja maaharimine, mis toob ilusaid vilju, on talupoegadele hea, kaupmeestele aga halb“.
18.09.2018 154 views Humaniora Linguistics Theology

Arun Kumar Singh, venia legendi loeng

As robots transition from confined factory floors into real-world environments amongst humans, they need the ability to quickly adapt to the changes in its environments. This, in turn, requires algorithms which are computationally faster and perform sophisticated reasoning while considering the inherent uncertainty in the environments. In this lecture, I will discuss how concepts from mathematical optimization coupled with a bit of probability theory can help us develop sophisticated algorithms for robot motion planning and controls. In particular, I will be highlighting my experiences while working on problems like Autonomous Driving, Manipulation and Human-Motion modeling.
18.09.2018 19 views Computer Science