Latest videos

Loengusari "Soome-ugri kultuurid" (5/5)
Saamid. - Saami pärimuskultuuri allikaid.

Alates märtsist 2021 alustab uus virtuaalne loengusari "Soome-ugri kultuurid". Kursusel vaadeldakse soome-ugri rahvaste ajaloolis-geograafilisi levikualasid; uurali keelepuu lahknemisi; soome-ugrilist ürgsõnavara ja laensõnakihistusi. Ülevaate saab iga keelerühma kujunemisest, kultuurikontaktidest ning esmastest kirjalikest ülestähendustest. Samuti käsitletakse nende rühmade elatisalasid, usundit ja rahvakultuuri erijooni. Loengutsükli lõpuosas keskendutakse keelesugulaste uuemale ajaloole ja kaasaja valuküsimustele.
Õppejõud: Taisto-Kalevi Raudalainen
01.03.2021 12 views Culture

Loengusari "Soome-ugri kultuurid" (4/5)
Ugri rahvad.- Handid. - Põhjarahvaste suhetest vene rahvastikuga.

Alates märtsist 2021 alustab uus virtuaalne loengusari "Soome-ugri kultuurid". Kursusel vaadeldakse soome-ugri rahvaste ajaloolis-geograafilisi levikualasid; uurali keelepuu lahknemisi; soome-ugrilist ürgsõnavara ja laensõnakihistusi. Ülevaate saab iga keelerühma kujunemisest, kultuurikontaktidest ning esmastest kirjalikest ülestähendustest. Samuti käsitletakse nende rühmade elatisalasid, usundit ja rahvakultuuri erijooni. Loengutsükli lõpuosas keskendutakse keelesugulaste uuemale ajaloole ja kaasaja valuküsimustele.
Õppejõud: Taisto-Kalevi Raudalainen
01.03.2021 12 views Culture

Loengusari "Soome-ugri kultuurid" (3/5)
Volga-permi rahvad. - Ajalugu. - Marid. - Ersad-mokšad. - Esivanematekultus. - Udmurdi voršud-kultus. - Emakeele valdamisest permi rahvaste seas kaasajal. - Komid.

Alates märtsist 2021 alustab uus virtuaalne loengusari "Soome-ugri kultuurid". Kursusel vaadeldakse soome-ugri rahvaste ajaloolis-geograafilisi levikualasid; uurali keelepuu lahknemisi; soome-ugrilist ürgsõnavara ja laensõnakihistusi. Ülevaate saab iga keelerühma kujunemisest, kultuurikontaktidest ning esmastest kirjalikest ülestähendustest. Samuti käsitletakse nende rühmade elatisalasid, usundit ja rahvakultuuri erijooni. Loengutsükli lõpuosas keskendutakse keelesugulaste uuemale ajaloole ja kaasaja valuküsimustele.
Õppejõud: Taisto-Kalevi Raudalainen
01.03.2021 13 views Culture