Tartu Planeerimiskonverents 2021/2022: sessioon 1b

Video by: Videal 24.03.2022 735 views Realia et naturalia Ecology and Geography


Sessioon 1b: Sinivõrgustik linnaruumis

Pöörame tähelepanu linnaruumis olevatele sinialadele ja nendega seotud linnaruumi tähtsusele rahvatervise ja inimeste heaolu parendamise kontekstis. Sinialad ei ole pelgalt vesised rohealad vaid neil on linnaruumis kasulikke funktsioone ka seal, kus rohelust napib või pole seda üldse. Sinialad on üheks võtmeks rahvatervise ja inimeste heaolu edendamisel, pakkudes igat sorti linnaruumis atraktiivset tõmmet tulla avalikku linnaruumi ja liikuda. Kuidas seda efekti aga planeerimisel ja linnaruumi kujundamisel võimendada? Pakume välja tööriistu ja kontseptsioone, kuidas sinivõrgustiku linnaruumi käsitleda planeerimise ja projekteerimise faasis. Tutvustame juhtumiuuringuid ja värskelt ilmunud käsiraamatut sinialadega seotud linnaruumi käsitlemiseks planeerimisel ja kujundamisel. 

Esinejad: Simon Bell, Peeter Vassiljev, Gloria Niin, Jekaterina Balicka, Anna Wilczynska, Mart Külvik, Toomas Muru


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/