Tartu Planeerimiskonverents 2021/2022: peaesineja Ott Velsberg

Video by: Videal 25.03.2022 878 views Realia et naturalia Ecology and Geography


Peaesineaja Ott Velsberg (MKMi andmete valdkonna juht) "Digiühiskonna eesmärgid, olulisemad arengud ja mõju ühiskonnale"

Eesti digiühiskonna arengukava 2030 näeb ette, et meie elukorraldus ja majandus oleks digiväeline. Selleks, et toimingud oleksid täisdigitaalsed, on aga vajalik tagada nii avaliku sektorite asutustes kui ka erasektori ettevõtetes digipööre. Käesoleva ettekande raames tutvustab riigi andmete juht Ott Velsberg, mida kätkeb endas digiväeline riik, mida senini on selle visiooni realiseerumiseks tehtud ja milliseid muudatusi see endaga kaasa toob.
 
Arutelu juhtis Pille Metspalu.


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/