Minevikuminutid Ajalooringis: Võidukad eestlannad lauatennises

Video by: Liis Toomas, uusim aeg 21.11.2018 11561 views Humaniora History and Archeology


Lauatennisest ehk ping-pongist kirjutati esimene artikkel Eesti Spordilehe 1926. aasta väljaandes. Tol hetkel oli lauatennis spordiala, mis maailmas võidukäiku tegemas. Eestis levis populaarsust koguv spordiala kiiresti, harrastajaid oli pea kõikides seltsides ja koolides.


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/minevikuminutid-ajalooringis