Minevikuminutid Ajalooringis. "Eesti Rahva Muuseumi esimesed aastad"

Video by: Julius Raamat, Üldajalugu 03.09.2018 11662 views Various


Eesti Rahva Muuseumi loomisega 1909. aastal kaasnes hulk uusi ameteid ja kohustusi, mis olid vajalikud Eesti Rahva Muuseumi edukaks toimimiseks. Eesti Rahva Muuseum oli riiklik asutus ning seepärast allus muuseum otseselt haridusministeeriumile, kuigi muuseumi tegevust nad sisuliselt ei määranud. Koos muuseumiga loodi ka Eesti Rahva muuseumi selts, mis koordineeris muuseumi tööd, asutas erinevaid kogusid, arhiive ning ühtlasi andis välja ajakirju ja lendlehti muuseumi tegevustest.


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/