Seminarirühmade parimad esinejad (sissejuhatus informaatikasse loeng)

Video by: Mirjam Paales 12.12.2012 13087 views Computer Science


2. ja 3. seminaris toimunud tudengite ettekannete hinnete põhjal selgusid iga rühma parimad esinejad. Neile anti võimalus korrata oma ettekannet semestri lõpus suurele auditooriumile.