Sissejuhatus informaatikasse - aine korraldusest

Video by: Mirjam Paales 11.09.2012 13486 views Computer Science


Aine korraldus, kodused ülesanded, hindamine.