Sissejuhatus informaatikasse - aine korraldusest

Video by: Mirjam Paales 11.09.2012 12964 views Computer Science


Aine korraldus, kodused ülesanded, hindamine.