Programmeerimiskeeled (sissejuhatus informaatikasse loeng)

Video by: Mirjam Paales 28.11.2012 10648 views Computer Science


Räägib Aivar Annamaa