"Ühiskonnateadlaselt ühiskonnale" Aare Kasemets (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)

27.10.2009 10331 vaatamist avalik loeng Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika


Ühiskonnateadlaselt ühiskonnale. Sotsiaalteaduslikud rakendusuuringud, poliitiliste otsuste mõjude hindamine ja huvirühmade kaasamine kui teadmistepõhise, vastutustundliku ning jätkusuutliku avaliku poliitika, õiguse ja halduse eeldused.

Aare Kasemets. Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"