"Sociological imagination. Mida sotsioloogia uurib? Miks sotsioloogiat vaja on?" Henn Käärik (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)


Sociological imagination. Mida sotsioloogia uurib? Miks sotsioloogiat
vaja on? Sotsioloogia paradigmad. Sotsioloogia ja majandusteaduse
seosed: majandussotsioloogia. Sotsioloogia ja õigusteaduse seosed:
õigussotsioloogia. Sotsiaalsed institutsioonid. Mõisteõpetus.
Sotsiaalsete institutsioonide liigid: majandus, poliitika, õigus, haridus,
religioon, perekond. Institutsioonide kultuurilised variatsioonid ja
ajalooline dünaamika.
Henn Käärik.
Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse