Maarja Lõhmus "Kultuur, kommunikatsioon, meedia. Kultuur kui ühiskonna vaimne mõõde..."


Kultuur, kommunikatsioon, meedia.
Kultuur kui ühiskonna vaimne mõõde. Teadmised, väärtused, normid.
Keel ja kultuur. Mälu, reflektsioon ja kommunikatsioon.
Kommunikatsioon kui kultuuri ja ühiskonna seostaja. Tehnoloogia ja
kultuur. Meedia mõiste. Kommunikatsioonivormide ajalooline
muutumine ja meediatehnoloogia seos ühiskonna arenguga.
Tänapäeva ühiskonna kommunikatsioonisüsteem. Kommunikatsiooni
seosed kultuuri, poliitika ja majandusega. Kommunikatsiooni ja meedia
uurimine kui sotsiaalteaduste valdkond.
Maarja Lõhmus
Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"