"Sotsiaalteaduste mõiste ja uurimisaine. Mis on sotsiaalteadused?" Prof. Marju Lauristin (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)


Sotsiaalteaduste mõiste ja uurimisaine.
Mis on sotsiaalteadused? Sotsiaalteaduste ja sotsiaalse reaalsuse
vahekord. Ühiskond kui sotsiaalteaduste ühine uurimisaines.
Ühiskonna mõiste. Selle sisu erinevad komponendid: kooslus, suhted,
käitumine ja tegevused, regulatsioon ja korraldus. Ühiskonna ajaline ja
ruumiline mõõde. Ühiskond ja kultuur. Ühiskond ja loodus. Ühiskond
kui süsteemne tervik ja ühiskonda uurivate sotsiaalteaduste
valdkonnad ning omavahelised seosed.
Prof. Marju Lauristin
Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"