"Rahvastiku prognoosid ja nende tõlgendamine" Mare Ainsaar (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)


Rahvastiku prognoosid ja nende tõlgendamine.
Võimalikud tõlgendamisvead.
Mare Ainsaar.
Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"