Võrdsus - kuidas seda luua?Sissejuhatus sotsiaalpoliitilisse filosoofiasse Marek Järvik