Kuidas põhjendada poliitilist kohustust?Sissejuhatus sotsiaalpoliitilisse filosoofiasse Marek Järvik