Tähetorni ring 2017
Piret Kuusk " Harald Keres ja gravitatsiooni uurimisest Tartus"

Video by: Janet Laidla ja UTTV 07.11.2017 12202 views


Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika vanemteadur Piret Kuusk tuleb rääkima oma isast füüsikust Harald Keresest. Ettekande esimeses osas tutvustab Kuusk Harald Kerese karjääritee algust Tartu tähetornis ning teises pooles Kerese ja relatiivsusteooria ning üldisemalt Tartu gravitatsiooniteooria töörühma tegevust läbi aegade.


Lisainfo veebis: http://www.facebook.com/tahetorn