Liina Joller
Toode on super, aga edasi?

Video by: UTTV 02.11.2017 10308 views More about the University Various


Liftikõne
Tartu Ülikooli demopäev "Teadusest tegudeni"

Liina Joller - TÜ majandusteaduskonna ettevõtluse lektor
Uute, eriti aga innovaatiliste toodete ja teenuste turule toomisel võib esineda mitmeid karisid. Kas teadsid näiteks, et mitmed suurepärased tooted ja teenused ei saavutanud oma turupotentsiaali seetõttu, et ärimudel polnud sobiv? Või kas oled mõelnud, et mis veel võiks aidata uuenduslikel toodetel ja teenustel kiiremini soovitud sihtgrupini jõuda? Innovatsiooni leviku seaduspärasuste uurimine aitab leida vastuseid.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/ettevottele/demopaev