Mark Fišel
Masinõpe toortekstist

Video by: UTTV 02.11.2017 13190 views More about the University Various


Liftikõne
Tartu Ülikooli demopäev "Teadusest tegudeni"

Mark Fišel - TÜ arvutiteaduste instituudi keeletehnoloogia dotsent
Meie uurimisrühm tegeleb lähenemistega keeletöötlusele mis ei nõua lingvistilisi ressursse ning kasutavad masinõpet toorteksti põhjal. Tulemuse mudeleid saab kasutada näiteks tekstisünteesi, tõlkimise või parafraseerimise jaoks.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/ettevottele/demopaev