Sissejuhatus informaatikasse - Sissejuhatus IT-s ellu jäämise kasulikkusesse (Helen Kask)

Video by: Mirjam Paales 06.10.2016 11417 views Computer Science