Sissejuhatus informaatikasse - programmeerijast arendajaks (Alvar Lumberg)

Video by: Mirjam Paales 29.09.2016 9861 views Computer Science