Karjäärikohvik
Volli Kalm "Kogemused, hetkeolukord ja visioon"

Video by: Lauri Nagel, Kahmapohla OÜ 10.11.2015 11861 views More about the University Economics Government and Politics


 

Tartu ülikooli karjäärikohvik toetab üliõpilaste karjääriplaneerimise teadlikkust, avardab arusaamist karjäärivõimalustest ning innustab olema ettevõtlik.
Geoloogia eriala vilistlasena jagas ülikooli rektor enda kogemusi ja tuleviku mõtteid.
Vestlust juhtis üliõpilaskonna esimees Martin A. Noorkõiv  


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/karjaarikohvik