Karjäärikohvik
Mika Keränen

Video by: Jakob Jõgi 08.09.2015 15464 views Philosophy and Semiotics


Tartu ülikooli karjäärikohvik toetab üliõpilaste karjääriplaneerimise teadlikkust, avardab arusaamist karjäärivõimalustest ning innustab olema ettevõtlik.
Seekordse karjäärikohviku külaline on filosoofiateaduskonna vilistlane, lastekirjanik Mika Keränen.
Kohviku teemaks on "Soome aednikust Supilinna Salaseltsini."
Vestlust juhtis sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane Sandra Saar.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/karjaarikohvik