1.2. Kujundava/ õppimist toetava hindamise mõiste

Video by: Maria Jürimäe 03.07.2014 14269 views Educational Sciences


Kujundava/ õppimist toetava hindamise mõiste ja selle sünonüümid: protsessihindamine, kirjeldav hindamine, pidev hinnangu andmine. Materjal veebikursusest.