1.6. Hindamisalane kirjaoskus

Video by: Maria Jürimäe 03.07.2014 12437 views Educational Sciences


Hindamise-alane kirjaoskus ja selle komponendid. Osa veebikursuse materjalidest.