Rahvusteaduste loengusari
prof Karl Pajusalu: Kas on mitu eesti keelt?

Klipi teostus: UTTV 06.05.2014 18380 vaatamist Keeleteadus Rahvusteadused


Eesti keelt on eri aegadel ja kohtades räägitud erineval viisil. Ka arusaamine sellest, mis üldse on eesti keel, on aja jooksul suuresti muutunud. Tänapäevalgi areneb eesti keel mitmes suunas ja mitmel viisil, teisenemas on samuti suhtumine keelde. Samas vajame hästi toimivat kirjakeelt. Ettekandes arutataksegi eesti keele erinevate vormide ja nende kasutusega seotud probleemide üle.
Akadeemik Karl Pajusalu on Tartu Ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete professori alates 2000. aastast. Ta on peamiselt uurinud eesti keele ja sugulaskeelte ajaloolist kujunemist, murdelist varieerumist ja dünaamikat. Keelemaailmas on ta tuntud mitme uue keeleuurimissuuna esmarakendajana Eestis. Karl Pajusalu on riigi teaduspreemia ja mitme teise teadusauhinna laureaat.


Lisainfo veebis: http://www.fl.ut.ee/et/rahvusteaduste-loengusari