Rahvusteaduste loengusari.
prof Ülo Matjus: "Uitamisi Eesti mõtteloos"

Klipi teostus: UTTV 17.10.2013 16254 vaatamist Filosoofia ja semiootika Rahvusteadused


Rahvusteaduste loengusari
2013.-2014. aastal tutvustavad rahvusteaduste loengusarja raames oma professuuri olemust kõik Tartu Ülikooli rahvusteaduste professorid. Tartus toimuvad loengud Philosophicumi (Jakobi 2) ringauditooriumis. Igale loengule järgneb aktiivne ühisosa - seminar, aruteluring, viktoriin, filmivaatamine või midagi muud põnevat.

Mõistatusliku Eesti mõtteloo ülesandest "aru andes" lähtutakse sellest, mis on olemas - sarjast "Eesti mõttelugu" Tartu kirjastuse "Ilmamaa" väljaandes. Nõnda tähendaks see üritust püsida keset Eesti mõtteloo teid ehk ühtlasi üritust püsida avaramalt kui ainult filosoofias. Ülo Matjus on Tartu Ülikooli filosoofia ajaloo professor alates 1992. aastast ning Eesti filosoofia ajaloo professor 2008. aastast. Fenomenoloogilise filosoofia (Edmund Husserl) ja olemisajaloolise mõtlemise (Martin Heidegger) ning kunsti loomuse uurimise kõrval on ta põhjalikumalt teotsenud Eesti mõtteloo vallas, olles kirjastuse "Ilmamaa" sarjas "Eesti mõttelugu" esindatud köitega "Kõrb kasvab". Professor Matjus on olnud A. von Humboldti Fondi (Bonn) stipendiaat (1984-1985, 1990-1991), tõlkinud eesti keelde ka M. Heideggeri teoseid ("Sissejuhatus metafüüsikasse", "Kunstiteose algupära").
Moderaator Vivian Bohl
Meediaedastusteenused - MIND Media


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/rahvusteaduste-loengusari