prof Valter Lang "Kuidas, miks ja millal said meist läänemeresoomlased?"

Klipi teostus: UTTV 14.11.2013 22280 vaatamist Ajalugu ja arheoloogia Rahvusteadused


Rahvusteaduste loengusari Soome ja Eesti keeleteaduse uuemate seisukohtade valguses kujunes algläänemeresoome keel välja suhteliselt hilja, kõigest kaks-kolm tuhat aastat tagasi. See asetab läänemeresoome keelte ja rahvaste kujunemisloo täiesti uude valgusse. Loengus vaadeldakse, kuidas need seisukohad haakuvad olemasoleva arheoloogilise ainesega, kas see pigem toetab või räägib neile vastu. Ühtlasi analüüsitakse arheoloogia võimalusi praeguste ja muistsete rahvaste etnogeneesi uurimisel teoreetilisel tasandil. Tõdetakse, et need võimalused on märksa piiratumad kui seni üldiselt arvatud ning arheoloogia pärusmaaks jääb ikkagi materiaalse kultuuri uurimine. Kuna ka viimase kaudu saame tundma õppida meie rahva (kaugemat) minevikku, saamegi arheoloogiast rääkida rahvusteaduse tähenduses.

Meediaedastusteenused - MIND Media


Lisainfo veebis: http://www.fl.ut.ee/et/rahvusteaduste-loengusari