Academica 2013 konverents
"Modernse riigihalduse lätetel - allikad, arengud ja perspektiivid Eestis ja Saksamaal"
IV teemablokk – Eesti haldusõiguse üldosa reformist 1995–2001

Video by: UTTV 24.10.2013 9896 views


Moderatsioon: Raul Narits


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/oigusteadlased-kasitlevad-konverentsil-haldusoiguse-pohimotteid-eesti-riigihalduse