Academica 2013 konverents
"Modernse riigihalduse lätetel - allikad, arengud ja perspektiivid Eestis ja Saksamaal"
VII teemablokk - Halduskohtud meil ja mujal

Video by: UTTV 25.10.2013 6893 views


Moderatsioon: Indrek Koolmeister


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/oigusteadlased-kasitlevad-konverentsil-haldusoiguse-pohimotteid-eesti-riigihalduse