Sissejuhatus informaatikasse - Teadus: Formaalsed keeled (Aivar Annamaa)

Video by: Mirjam Paales 05.12.2011 13025 views Computer Science


Aine sissejuhatus informaatikasse raames rääkis teaduse loengusarjas Aivar Annamaa formaalsetest keeltest.