Makroökonoomika - Eesti majandus

Video by: UTTV 06.09.2011 12081 views video lesson EconomicsEesti makromajanduslikud arengud iseseisvusperioodil erinevate valdkondade kaupa, SKP, maksebilanss, raha ja eelarvepoliitika, inflatsioon , tööpuudus, väliskaubandus (R. Eamets)