Eesti kultuuri kursus välistöötajatele ja nende pereliikmetele/Estonian Culture Course for UT international staff and their family members

15.09.2010 2716 views Various


Interactive seminar series about Estonian culture for UT's international staff and their family members. TÜ välistöötajatele ja nende pereliikmetele mõeldud Eesti kultuuri kursust tutvustav videoklipp.