Testimine. Dispersioonanalüüs.Antud loengus näidatakse statistilise testimise võimalusi MS Exceli ja SPSS väljundite põhjal. Võrreldakse kahe üldkogumi keskväärtuseid ja dispersioone, kasutades F-testi, T-testi ja ANOVAt.