Hindamine. Statistilised hüpoteesidAntud loengus selgitatakse statistiliste hüpoteeside olemust ja erinevust uurimistöö hüpoteeside püstitamisest. Lisaks näidatakse hüpoteeside tõestamise metoodikat Normaaljaotusega tunnuste keskmiste kohta nii ühe kui kahe valimi puhul.