Kaalutud keskmine ja mediaan.

Video by: Toomas Plank 02.03.2023 355 views Realia et naturalia Physics and Astrophysics


Kaalutud keskmine ja mediaan.