Mõõdis kui juhuslik suurus. Jaotusfunktsioonid.

Video by: Toomas Plank 02.03.2023 286 views Realia et naturalia Physics and Astrophysics


Jaotusfunktsioonid: Normaaljaotus, ühtlane jaotus, kolmnurkjaotus.