Arstide liidu tegevuse taastamise 20. aastapäeva tähistamine. Pidulik aktus aulas


Arstide liidu tegevuse taastamise 20. aastapäeva tähistamine Pidulik koosolek aulas Aktus algab hümni laulmisega (kammerkoor rõdul) ja lippude sissetoomisega Koosoleku avab Andres Lehtmets Sõnavõtud: Toomas Asser Andres Kork Laulab Tartu Ülikooli Kammerkoor (u 30 min) Arstide Liidu aumärkide kätteandmine