Väärikate ülikool. Sirli Tallo

Video by: Maritta Anton 16.11.2021 734 views Culture


Teema: "Liiklus ja liiklemine – meie ühine vastutus?!"
Lektor: Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert