Ivo Kubjas „Algebraic Approaches to Problems Arising in Decentralized Systems“ („Algebralised lähenemised detsentraliseeritud süsteemides tekkivatele probleemidele“).
 
 

Video by: Merlin Pastak 26.10.2021 471 views Computer Science


Juhendaja: 
• kaasprof Vitaly Skachek, TÜ arvutiteaduse instituut.
 
Oponendid: 
• prof Tadashi Wadayama, Nagoya Tehnoloogiainstituut (Jaapan);
• prof Parastoo Sadeghi, New South Walesi Ülikool (Austraalia).


Lisainfo veebis: https://dspace.ut.ee/handle/10062/74129