Doktoritöö kaitsmine
Triin Käpp
„Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul“

Video by: UTTV 18.10.2021 538 views Theology Doktoritöö kaitsmine


Juhendaja: kaasprofessor Olga Schihalejev, Tartu Ülikool
Oponent: professor Bård Eirik Hallesby Norheim, NLA University College (Norra)


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uritused/triin-kapp-kristlik-vaartuskasvatus-kristlikes-koolides-kristlike-koolide-roll-eesti