Arvuti, mis see on. Arhitektuuri vaade.

Video by: Toomas Plank 05.10.2021 1482 views Realia et naturalia Technology Computer Science


Kurususe Arvuti arhitektuur ja riistvara I põimõppe loeng