Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng „Kümme sammu turvalisema arvuti kasutamise poole“ (Alo Peets, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi hajussüsteemide nooremlektor)

Video by: Mart Noorkõiv 22.01.2021 12546 views Technology Computer Science


Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi hajussüsteemide nooremlektori Alo Peetsi veebiloeng TÜ väärikate ülikoolis osalejatele arvuti kasutamisega seotud turvariskidest ja kuidas end kübermaailmas kaitsta.