Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Teadusvideo. Tartu Ülikooli õppetunnid eriolukorras. Siim Espenberg, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse juhataja 

Video by: Videal Productions OÜ 27.11.2020 2551 views


Palju enamat kui lihtsalt viirus: pandeemia sotsiaal-majanduslik mõju
Moderaatorid: Sten Torpan ja Raul Eamets

Ettekandes vaadeldakse  COVID-19 pandeemia kajastusi kolme riigi (Eesti, Ameerika Ühendriikide ja Prantsusmaa) päevalehtedes. Erilise tähelepanu all on pandeemia raamimine esmalt kriisina ja seejärel uue normaalsusena ning tavaliseks muutunud kriisi kujutamiseks kasutatavad afektiivsed registrid.


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/