Tartu Planeerimiskonverents 2020: lõpetamine

Video by: SUMU 05.11.2020 551 views Realia et naturalia Ecology and Geography


Konveretnsi lõpusõnad: päevajuht Taavi Pae, Eesti Planeerijate Ühingu esindaja Pille Metspalu, Tartu Ülikooli esinadaja Kadri Leetmaa.


Lisainfo veebis: http://planeerimiskonverents.ut.ee/