Tartu Planeerimiskonverents 2020: sessioon 1B

Video by: SUMU 05.11.2020 875 views Realia et naturalia Ecology and Geography


Sessioon 1B: Liikuvusuuringud planeeringute alusena 

Praegust ühiskonda iseloomustab üha suurenev liikuvus, liikumisviiside mitmekesistumine ning sellega seoses on üha enam tekkinud vajadus ka inimeste liikumisvoogude ning liikumiseelistuste kaardistamiseks. Liikuvusuuringute vajadust näevad ministeeriumid ning liikuvusuuringud on saanud osaks üldplaneeringute eeluuringutest. Sessiooni eesmärk on tuua kokku erinevad liikuvusuuringutega seotud osapooled, et arutleda, kuidas inimeste liikuvusinfot planeerimisel paremini kasutada. Esiteks annavad planeeringute koostajad ehk liikuvusuuringute tellijad ülevaate, mida tellijad liikuvusuuringutelt ootavad, kuidas nad liikuvusuuringuid planeeringus kasutavad ning milliseid liikuvusega seotud andmeid, tööriistu või portaale planeeringute koostamisel kasutatakse. Teiseks annavad liikuvusuuringute koostajad ülevaate, kuidas ja millistel andmetel liikuvusuuringuid koostatakse ning kuidas suudetakse täita tellijate soove. Kolmandaks antakse ülevaade liikuvusega seotud tööriistadest ja portaalidest, mis on avalikult kasutatavad või teatud tingimustel kättesaadavad. 


Lisainfo veebis: http://planeerimiskonverents.ut.ee/