Atmosfääri rakenduslik modelleerimine


Marko Kaasik kõneleb 1. aasta tudengitele meteoroloogiast ja õhusaaste modelleerimisest