Erik Puura
"Kas ja millal saab inimene hakkama maavarasid kaevandamata?"

Video by: Video5 10.05.2019 972 views Realia et naturalia Ecology and Geography


Erik Puura on eesti geoloog, keskkonnageoloogia ja hüdrogeokeemia valdkonnas, ja keskkonnateadlane. Ta lõpetas 1989. aastal Tartu Riikliku Ülikooli geoloogia erialal. Keskkonnakaitse MSc 1993, kaitstud Manchesteri Ülikoolis, tehnikadoktor (Ph.D 1999 keemiatehnika erialal, kaitstud Stockholmi Kuninglikus Tehnikaülikoolis). 2007. aastast on Puura olnud Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi direktor, 2009. aastast Tartu ülikooli ettevõtlussuhete ja innovatsiooni juht. Alates 1. septembrist 2012 on ta Tartu Ülikooli arendusprorektor.


Lisainfo veebis: https://sisu.ut.ee/marek/erik-puura-loeng